maanantai 26. syyskuuta 2016

Norra distriktet

Staffansby ls, Månsas ls, Kottby ls och Åshöjdens grundskola träffades i Malms kulturhus 26.09.16. Vi utbytte ideer och har i o365 byggt upp en mapp för delade dokument. Vi uppdaterade vår gemensamma IKT plan och funderade på fortbildning. Vi kom underfund med att vi vill ha fortbildning i o365 (annat än e-post och OneDrive). Vi planerar att ta kontakt med Oiva eller nån annan. Staffansby har haft fortbildning i form av Workshop med Bookcreator. Staffansby och Åshöjden var på IKT mässan i Aulanko. Kottby var till IKT mässan 2015. Åshöjden har haft ett fortbildningstillfälle med kollegakouluttaja i o365 och delade dokument. Arbetet fortsätter med digitaliseringen.

perjantai 23. syyskuuta 2016

Meri-Rastilan tvt-hanke

Meri-Rastilan ala-aste ja Pikku Huopalahden ala-aste pitivät suunnittelupäivän Kirjasto 10:ssä. Tämän syksyn tavoitteena koulussamme on ohjelmoinnin opetuksen lisääminen. Opettajien yhteisessä syksyn aloituksessa Petri Lounaskorpi piti koulutuksen Ohjelmointi uudessa opetussuunnitelmassa, ja tämän pohjalta eri luokat ovat ottaneet käyttöönsä erilaisia tietoteknisiä sovelluksia.
Ilmiöopetuksen yhteydessä tieto- ja viestintätekniikka on sekä opetuksen kohteena että sen välineenä.
Syksyn aikana järjestetään robottikerho ja oppilaista koulutetaan innokkaita digiagentteja. Opettajien vertaisohjaamisella vaikutetaan koko kouluyhteisön tieto- ja viestintäteknologiseen osaamiseen.
Jokaiselle luokka-asteelle ulottuvan digipolun luominen on koulullamme hyvässä vaiheessa.

Pikku Huopalahden tasa-arvohankkeen (tvt) kouluvierailut

Pikku Huopalahti on kehittänyt tasa-arvohankkeessa yhdessä Meri-Rastilan kehittäjäopettajien kanssa tvt-välineiden hyödyntämistä oppimaan oppimisessa. Viikolla 38 Pikku Huopalahden ala-asteella vieraili 20 opettajaa eri helsinkiläisistä kouluista tutustumassa hankeessa kehitettyihin malleihin. Koulumme opettajat kertoivat vieraille, miten Pikku Huopalahdessa on hyödynnetty iPadeja opetuksessa ja erityisesti käsityön sähköisessä prosessikuvauksessa. Oppilaat esittelivät BookCreatorilla tekemiään ja pilveen (GAFE) talletettuja käsityön portfolioita. Lisäksi oppilaat esitelivät vieraille erilaisia hyväksi havaittuja sovelluksia, joilla voi mm. toteuttaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia.