tiistai 7. huhtikuuta 2015

Digitaaliset oppimateriaalit Porolahden peruskoulussa

Digitaaliset oppimateriaalit Porolahden peruskoulussa

Porolahden peruskoulu sai käyttöönsä yli 50 windows-tablettia. Tabletit otettiin vastaan imnostuneesti ja useat opettajat valjastivat ne luontevasti oman opetuksensa monipuolisuuden tueksi. Tabletteja jaettiin useammalle luokalle henkilökohtaiseen käyttöön ja oppilaat ottivat ne vastaan innokkaasti. Koulun verkkoyhteydet olivat alkukartoituksen jälkeen kunnossa ja aktiivinen käyttö onnistui, vaikka aluksi pelkäsimme nettiyhteyksien pätkivän suuren kuormituksen vuoksi. Pelko osoittautui turhaksi ja tukiasemien lisäämisen ansiosta tablettien nettikäyttö muuttui entistäkin jouhevammaksi. 
Mallikuva koulussa käytettävistä HP elitepadeista

Tabletin hyötykäyttö luokassa


Erilaisten pilvipalveluiden avulla pyrimme erityisesti paperinkulutuksen vähentämiseen. Useat kotitehtävät ja oppimateriaalit toimitamme esimerkiksi OneDriven kautta. Pilvipalveluiden käyttäminen mahdollisti mm. luokan teemalehtien ideoinnin ja toteuttamisen sähköisessä muodossa. Oppilaat eivät myöskään olleet sidottuja luokkahuoneeseen, vaan lehden työstäminen jatkui kotona tai kirjastossa WiFi-yhteyden mahdollisuuksien mukaan.

Omana osa-alueena käytössämme toimivat myös erilaiset sovellukset, joita löytyy windows-alustalle harmittavan vähän. Applen tuotteet vievät tässä asiassa siis pidemmän korren. Ainakin toistaiseksi. Tarjolla olevat sovellukset toimivat joka tapauksessa hyvin niitä saisi olla vain enemmän. Internet tarjoaa kumminkin myös monia loistavia selainpohjaisia pelejä ja ohjelmistoja.

Oppilaat tutustuvat perussointuihin pianon koskettimistolla musiikintunnilla.

Tablettien avulla työstimme materiaalia myös videontoistopalveluihin, kuten Youtubeen. 4B-luokan Talent-kilpailun osallistuja valitaan tänä keväänä kyseiseen palveluun ladattujen videoiden perusteella. Myös opettaja innostui kokeilemaan tätä mahdollisuutta.


Syksyn suunnitelmia

Keväällä 2015 teimme hankintasuunnitelman uusia laitteita varten. Windows-tablettien toimintavarmuus osoittautui reilun vuoden testikäytön perusteella ailahtelevaksi, joten päätimme hankkia erityisesti alakoulun puolelle runsaasti iPadeja. Laitteille päätettiin hankkia seuraksi myös näppämistöt, jotta tekstintuottaminen  ja esimerkiksi konekirjoituksen kymmensormijärjestelmän harjoittelu sujuisi sulavammin. 

Uusien laitteiden saapuessa lisääntyy varmasti myös opastuksen tarve, joten tarvetta iPadin käytön koulutukseen esiintyy varmasti. Tarkoituksena olisi myös toimittaa yläkoulun puolelle kattava laitekanta sekä windows-laitteita että Applen tuotteita.

keskiviikko 1. huhtikuuta 2015

Ylä-Malmin peruskoulu

Ylä-Malmin peruskoulu

Koulumme on mukana Tasa-arvohankkeessa. Olemme olleet hankkeessa mukana vuodesta 2013 alkaen. Hankkeen tietotekniikkaosiossa olemme saaneet kouluun ipadeja. Ipadit saimme kesällä 2014. Niitä on noin 50 kappaletta. Niitä on käytetty koulussa eri oppiaineiden opetuksessa luokilla 5-9 sekä erityisopetuksessa myös luokilla 1-4. Jokainen oppilas luokilla 6-9 on myös saanut lainata iPadin kotiin kahdeksi viikoksi.  Kaikki oppilaat eivät ole kuitenkaan halunneet lainata koulun laitetta. Yleensä syynä on se, että heillä on jo vastaava laite käytössä.

Laitteiden opetuskäyttö on lisääntynyt tasaisesti lukuvuoden aikana. Ensi vuonna saamme laitteita lisää ja otamme ne myös kunnolla käyttöön luokilla1-4. Tarkoituksena on jättää joistain oppiaineista joiltain vuosiluokilla paperiset työkirjat pois ja korvata niitä sähköisillä materiaaleilla. Tämän toivotaan myös lisäävän oppilaiden motivaatiota opiskella kun joka vuosiluokilla ei käytetäkään keskenään ihan samoja materiaaleja.

Ipadeille on oma paikkansa opetuksessa. Erilaisia opetusappseja voi käyttää tai oppilaat voivat tehdä pieniä esitelmiä tai videoita. Laitteiden käyttöön tulee tulevina vuosina varmasti lisääkin ideoita. Tällä hetkellä ainakin omassa opetuksessani iPad on väline tiettyihin asioihin mutta perinteinen tietokone tai vielä perinteisempi ruutuvihko ovat tärkeässä roolissa myös.

Lukuvuosi 2015-2016
Ensimmäiset viikot on menty samalla kuviolla kuin viime lukuvuonna. Lokakuussa koululle saapuu uusia laitteita. Sen jälkeen saamme ipadit käyttöön myös luokkien 1-4 opetuksessa. Luokille 5-9 saamme lisää Windows-tietokoneita sekä taysin uutena asiana Chromebook -tietokoneita. Uusien laitteiden tultua organisoimme laitteiden käyttöä uudella tavalla. Yksittäiset opettajat voivat varata laitteita aina viikoksi (tai useammaksi) kerrallaan. Tässä on etuna, että laitteita ei tarvitse kantaa edestakaisin joka oppitunnin jälkeen ja myös se, että opettajien on helpompi suunnitella erilaisia projekteja, joissa laitteita tarvitaan.

TVT:n opetuskäyttöä edistetään tänä lukuvuonna muillakin keinoilla. Otamme käyttöön suunnitelman, jossa täsmennetään, mitä tietoteknisiä taitoja pitäisi oppia kullakin vuositasolla ja luokkien 7-9 osalta vielä se, että missä oppiaineessa taidot tulisi opettaa. Jokainen luokkataso osallistuu myös vähintään yhteen ilmiökokonaisuuden opiskeluun ja näissä tietotekniikan käyttö on myös mukana vahvasti.

Vuosaaren peruskoulu

Vuosaaren peruskoulu on osallistunut Tasa-arvohankkeen Sosiaalinen media opetuskäytössä -ryhmään. Koululta hankkeen vastuuopettajia ovat olleet Arto Alho, Heli Sandström, Jesse Jarva ja Maria Jääskeläinen. Hankkeen myötä koululle on saatu 46 iPad-tablettitietokonetta, joiden käyttöä opetuksessa on koko hankkeen ajan laajennettu.

Pioneereja tablettien käytössä koulullamme olivat kuvataiteen, musiikin ja äidinkielen opetus sekä koulun verkkolehti ja Yle Uutisluokka -toimitus. Lisäksi tabletit ovat olleet aktiivikäytössä englannin kielen opetuksessa, historian ja yhteiskuntaopin opetuksessa ja reaaliaineissa. Koululla on aktiivisessa käytössä sekä Facebook- että Instagram-tilit ja Wordpress-pohjainen verkkolehti Tapaus. Lisäksi koululle on perustettu Twitter-, Soundcloud- ja YouTube-tilit. Soundcloudia ja YouTubea käytetään lähinnä videoiden ja äänien upottamiseen toisille alustoille. Twitter taas ei vielä ole aktiivikäytössä. Eri aineissa on myös käytössä omia opetusblogeja ja muita välineitä. Koululla on omia Whatsapp- ja Facebook-ryhmiä esimerkiksi musiikin linjaluokille ja muille ryhmille.

Koulun Facebook-sivu: https://www.facebook.com/profile.php?id=111904618886108
Koulun Instagram-sivu: https://instagram.com/vuosaarenperuskoulu
Koulun verkkolehti Tapaus: https://tapauslehti.wordpress.com
Englannin kielen opetusblogi Hook Island: http://hookisland.blogspot.fi

Koulun opettajat ovat osallistuneet mm. verkkopedagogiikan, pelillisen oppimisen ja sosiaalisen mediaan opetuskäytön koulutuksiin. Koulutus on perustunut pitkälti omaan kiinnostukseen, mutta ohjelmassa on myös kaikille yhteistä koulutusta.


Kokonaan iPadeilla toteutettu haastattelu koululla vierailleesta huumoriryhmä Justimuksesta

Koulun Yle Uutisluokka -hankkeeseen osallistuvia oppilaita Yle Kioskin toimituksessa

Tekniset ratkaisut

Oppilastöiden ja projektien tallennusta varten koulun lähiverkkoon on kytketty oma serveri, siis Linux-pohjainen tietokone, joka pyörittää Owncloud-sovellusta. Tämä pilvipalvelu on käytössä iPad:ien tallennustilana stadinet-verkon kautta. Tilaa voidaan lisätä fyysisillä muutoksilla, lisäämällä serverin SATA-väylään tarvittavan kapasiteetin mukaisia kovalevyjä. (Edistyneemmät käyttäjät voivat toki käyttää RAID-levyjä nopeuden parantamiseksi ja käyttövarmuuden parantamiseksi levyvaurioiden varalta)

Kaikki tavanomaiset pilvipalvelut ovat käytössä, lukuunottamatta iCloud-palvelua, sillä laitteiden yhteiskäyttö ei tähän tallennusmenetelmään sovi. Hyväksi palveluksi pilvisellä taivaalla on huomattu Google Drive. Myös Airdrop-ominaisuus, jossa oppilas siirtää langattomasti työnsä turvaan opettajan emokoneelle, on ollut paljon käytössä.  

Opettajia on rohkaistu käyttämään työnantajan tarjoamaa Office 365-palvelua myös iPad:ien kanssa. Palvelu toimii selainpohjaisenakin, mutta vakaammin oman sovelluksen kautta. Online-ohjelmat, kuten Word ja PowerPoint ovat saaneet uusia käyttötarkoituksia ja käyttäjiä, kun laitteiston varma toiminta ja ennen kaikkea nopea käynnistyminen ovat helpottaneet oppilaiden ja sitä myötä myös opettajien arkea :)

Keväinen koulutuspäivä

Suunnittelimme tänään tulevan lukuvuoden ja etenkin syyslukukauden TVT-toimintaa koulussamme. Ensi syksynä jatkamme hyväksi koettua mediakerhon toimintaa, ja valitsemme uusia media-agentteja. Pyrimme saamaan iPadit käyttöön kaikilla luokka-asteilla, ja rohkaisemme opettajia käyttämään niitä eri oppiaineissa. Teemme yhteistyötä oppilaskunnan kanssa, joka on käynnistämässä koulumme blogia. Toivomme, että uudet iPadit saapuvat koululle jouluksi.

Toivotamme kaikille hyvää kesää!

Aprillia, aprillia...

Aprillia, aprillia...

Täällä sitä ollaan taas tasa-arvohankkeen lähipäivässä Tiinan ja Johannan kanssa ihmettelemässä blogien ihmeellistä maailmaa.

Koulustamme hankkeen vastuuopettajina ovat erityisopettaja Johanna Hirvonen, englannin opettaja Tiina Lehtonen ja luokanopettaja Petri Luiskari

Olemme kuunnelleet päivän aikana eri koulujen mielenkiintoisia tarinoita tieto- ja viestintätekniikan kokemuksista ja haasteista.

Odotamme, että saisimme myös oman koulumme laitteet mahdollisimman nopeasti käyttöön tänä keväänä.

Hauskaa aprillipäivää kaikille!

"Aprillia, syö silliä, juo kuravettä päälle!""April, april, din dumma sill!""April fools!" 

Animaatioita

Maunulan ala-asteella on tehty animaatioita.
Jotta myös huoltajat voisivat helposti nähdä koulussa tehtyjä töitä, tallensimme videot Dreambroker-palveluun. Tässä yksi esimerkki tehdyistä töistä.Tasa-arvohankkeen lähipäivässä opittiin taas jotain uutta.
 
I Staffansby började vi med användning av iPad redan hösten 2012. Vi skaffade en klassuppsättning iPads och först bekantade sig lärarna med detta arbetsverktyg. Vi var till Mattlidens skola på en fortbildning för att titta hur de jobbade med iPads. Nu när vi är med i det här Tasa-arvo projektet, får vi både teknisks hjälpmedel och utbildning och nu har vi i ledningsgruppen just satt upp mål för åren 2015-2018. Nu känns det som om vi håller på att ta ett viktigt kliv framåt och förbereder oss just nu  för att nästa läsår arbeta papperslöst administrativt i Staffansby lågstadieskola! Tack för att vi får vara med!

Julkkiksia Auringossa. Katso kuumat kuvat!Tasa-arvohankkeen vieraat

Aurinkolahden peruskoulun sivurakennus Auringonpilkku sai taannoin vieraita. Opettajia tuli Maunulasta ja Meri-Rastilasta tutustumaan, miten Auringonpilkussa käytetään iPadeja. Samaan aikaan vieraaksi tuli myös oppilaita Kanavan koulussa. Päivän aikana Pilkun nelosluokkalaiset näyttivät opettajavieraille animaatiosaavutuksiaan. Sitten laulettiin hengellisiä lauluja. Sen jälkeen perehdytettiin Kanavan oppilaita Google Driveen tallentamiseen ja heidän omiin iPadeihin tallennetttin käyttäjätilit ja salasanat. Laitteisiin siirrettiin myös kuvia. Tapahtuma oli succeé.


Myöhemmin päivällä oppilaat kirjoittelivat jaettuja ainekirjoituksia One Drivessa. Koska o365 oikuttelee iPadeissa, tehtiin tiedostoja tietokoneluokassa. A- ja B-luokkien oppilaat tekevät yhteisiä tarinoita koulussa ja kotona jaetussa tiedostossa. Sitten perehdyttiin vielä 10-sormijärjestelmän saloihin ja Minecraft-Aurinkolahteen. Opettajat kertoivat kokeneensa valaistuksen.

Koulun käytävillä on nähty myös Voice-tuomari Diandra, jolla oli hymyssä pitelemistä, kun hänelle näytettiin iPadia.Koulussa on käynyt muitakin julkkiksia, joita voi äänestää vaaleissa.

http://nasima.fiKoulun blogia voi vilkaista osoitteessa:

ITISMOBIILIHANKE 2014-2015
Itäkeskuksen peruskoulu on mukana Helsingin kaupungin Mobiilihankkeessa.  Mobiilihankkeen tavoitteena on edistää oppilaiden osallisuutta mobiililaitteita käyttäen. Hankkeeseen liittyvät myös koulun langattoman verkon parantaminen ja pilvipalvelun käyttöönotto.
Mobiilihankkeen myötä Itäkeskuksen peruskoulu on saanut 44 ipadiä. Oppilaiden käyttöön näistä on 37 ipadiä, opettajien käyttöön on seitsemän ipadiä. Lukuvuoden 2014-2015 aikana olemme pilotoineet 44 ipadin käyttöä ja rakentaneet yhteistä toimintamallia.

ITIKSEN MOBIILIHANKKEEN KEHITTÄJÄOPETTAJAT 2014-2015
Mobiilihankkeen kehittäjäopettajina ovat toimineet: Simo Korhonen, Terhi Lahti, Mia Lehto, Kirsi Martikainen, Kimmo Nieminen ja Jukka Pöri sekä apulaisrehtori Jouni Leivo. Lukuvuoden 2014-2015 aikana olemme pilotoineet ipadien käyttöä ja rakentaneet yhteistä toimintamallia ajatuksella ja toiveella, että mobiililaitteita saattaa tulla koululle runsaasti lisää. Toimintamalleja on käsitelty ja niistä on sovittu opettajakokouksissa. 

IPAD-OPETUSKOKEILUJA
  • 3.-luokkalaiset pilotoivat ipadien opetuskäyttöä syksyllä 2014. He käyttivät ipadillä SanomaPron matematiikan, äidinkielen ja englannin oppimateriaaleja. Opettajat Terhi Lahti, Reetta Yrttiaho ja Simo Korhonen.
  • 5A on käyttänyt ipadiä mm. tiedonhakuun, tekstinkäsittelyyn (Word) ja matematiikan opiskeluun. He dokumentoivat töitä kuvaamalla ipadillä. Suunnitelmissa on sketsivideoiden tekeminen ipadillä. Opettaja Jukka Pöri. 
  • 6A on pelannut ipadeilla matikkapelejä mm. Matikkakunkkua ja kerrannut Padlet-alustalla kokeisiin. 6.-luokkalaiset aloittavat elokuvien tekemistä iMovie-sovelluksella. Opettajat Katja Hartin ja Anne Manninen.
  • Toteutimme 7A- ja 7C-luokkien kanssa Action Track –mobiilipelihankkeen. Lisävahvistukseksi saimme kaksi 9. luokan oppilasta. Osallistuimme Alkuainesuunnistus-mobiilipeliillä Mobiilisti maailmaan -hankkeen finaaliin 28.1.2015. Saimme kilpailusta palkinnon. Ohjaavat opettajat Mia Lehto ja Kirsi Martikainen.
  • 7C-luokka otti käyttöön Google Drive -palvelun yhdessä kirjoittamista varten, ja iPadeillä on tehty tiedonhakua, tutustuttu uutiseen tekstilajina (Prezi), tehty haastatteluja animaatioina (Puppet Pals), tutustuttu kuva-analyysiin ja sarjakuvaan (Photo Booth, Comic Book Camera ja Strip Designer) ja tehty runotrailereita (iMovies). Opettaja Kirsi Martikainen.
  • 8.-luokan valinnainen ATK-ryhmä on tehnyt ilmiöpohjaista projektia 2.-luokkalaisten kanssa: isot opettavat pienille iPadien, Wordin ja Paintin käyttöä, ja aiheena on pienten ympäristö- ja luonnontiedossa nisäkkäät. Opettajat Mia Lehto, Liisa Salojärvi ja Liisa Ojala.
  • Opetusblogi, Mia Lehto - Opetus, Ilo oppia kemiaa, matematiikkaa, fysiikkaa ja tietotekniikkaa. Matemaattisten aineiden opetusblogi

IPAD-KÄYTTÖLUPASOPIMUS JA IPADIEN LAAJEMPI KÄYTTÖÖNOTTO KEVÄT 2015
Olemme laatineet ipadien käyttölupasopimuksen. Luokanopettajat ja luokanvalvojat ovat selostaneet ipad-käytänteet oppilaille.

Jos haluat ladata iPad-käyttölupasopimuksen, niin klikkaa alla olevan pdf-dokumentin oikeata yläkulmaa. Saat auki koko dokumentin ja voit tallentaa sen itsellesi.

OPPILAS-IPADIEN NIMEÄMINEN JA VARAUSKÄYTÄNTEET
Oppilas-ipadit on nimetty sarjoittain (A-sarja 1-10, B-sarja 11-20, …). Olemme luoneet Fronter-varauskalenterit oppilas-ipadeille. Jokaiselle sarjalle (A, B, C ja D) on luotu oma varauskalenteri. Itäkeskuksen peruskoulun henkilökunta voi varata oppilas-ipadejä sarjoittain (A, B, C, D).   
Kehittäjäopettajat kirjaavat Fronter-kalenteriin, mitä sovelluksia ko. sarjan ipadeille on hankittu ja ladattu. Ajatus on, että ipad-sarjoille asennetaan luokka-astekohtaisia sovelluksia.

IPADIEN SÄILYTYS, LATAUS JA KULJETUS OPPITILOIHIN
Olemme saaneet ipadien säilytystä ja latausta varten kaksi lataussalkkua. Ne olivat 3. jakson ajan yläasteen käytössä. Ala-aste kokeilee lataussalkkuja 4. jakson ajan. Tällä hetkellä puolet ipadeistä säilytetään kasseissa ja ladataan jatkojohdoilla.OPETTAJIEN IPAD-KÄYTTÖ JA KOULUTUS
Opettajilla on käytössään seitsemän ipadiä, joita saa lainata pidemmäksi aikaa. Lomien aikaan (joulu-, hiihto-, pääsiäisloma, …) kaikki 44 ipadiä ovat henkilökunnan lainattavissa. 
Itäkeskuksen peruskoululla pidettiin henkilökunnalle koulutus ipadien käytöstä tammi- ja helmikuussa. Lisäksi kehittäjäopettajat ovat opastaneet henkilökuntaa ipadien käytössä tarpeen mukaan.

MOBIILIHANKE JA KOULUJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ
Mobiilihanke on osa Helsingin kaupungin Tasa-arvohanketta. Hanketta koordinoi Petri Eskelinen. Kehittäjäopettajat ovat kokoontuneet useita kertoja jakamaan kokemuksia ja oppimaan uutta mobiililaitteiden käytöstä.

Ystävällisin terveisin  Mia Lehto ja Kirsi Martikainen
 

Tasa-hankkeessa tapahtuu!

Tasa-arvohankkeen tvt-koulujen blogissa kuvataa kouluilla tapahtuvaa kehittämistyötä.